<<
>>

Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства

1. Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

2. Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

3. Основними засадами (принципами) господарського судочинства є:

1) верховенство права;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

4) змагальність сторін;

5) диспозитивність;

6) пропорційність;

7) обов’язковість судового рішення;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;

9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках;

10) розумність строків розгляду справи судом;

11) неприпустимість зловживання процесуальними правами;

12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56). 1991

Еще по теме Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства
 3. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 4. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 5. 2.3. Організаційне забезпечення діяльності судів.
 6. ВИСНОВКИ.
 7. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 10. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 11. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 12. 3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
 13. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
 14. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 15. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 16. ВИСНОВКИ.
 17. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 18. Список використаних джерел
 19. Функції та завдання правоохоронної діяльності
 20. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони