<<
>>

Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України:

  1. Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні
  2. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
  3. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
  4. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
  5. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
  6. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
  7. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
  8. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
  9. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
  10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях