<<
>>

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 244/94-ВР від 15.11.94, № 2342-III від 05.04.2001}

<< | >>
Источник: Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 1984

Еще по теме Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням:

 1. Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням
 2. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 3. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 4. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 5. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 6. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 7. 2.2. Процесуальні норми в адміністративно-юрисдикційних провадженнях
 8. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 9. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 10. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 11. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 12. Додатки
 13. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів