<<
>>

Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.

2. У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.

3. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.

4. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, а також за необережний тяжкий злочин;

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волі;

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.

5. До осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 81 цього Кодексу.

6. Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин приєднує невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу.

{Стаття 82 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1698-VII від 14.10.2014}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким:

 1. Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків
 2. Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку
 3. Стаття 607. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах
 4. Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі
 5. Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі
 6. Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання
 7. Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
 8. Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
 9. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 10. 2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, що регулюють правовідносини вищого духовенства
 11. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 12. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 13. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами