<<
>>

Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

2. Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності.

3. Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом.

4. Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено.

5. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність:

  1. Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень
  2. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
  3. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
  4. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
  5. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
  6. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
  7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
  8. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
  9. 3.2. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності
  10. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України