>>

Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи

1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів.

2. Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

| >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи:

 1. Стаття 216. Підслідність
 2. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 3. Стаття 13. Подання заяви та видача сертифіката уповноваженого економічного оператора
 4. Стаття 23. Попередні рішення
 5. Стаття 24. Правона оскарження
 6. Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній території України
 7. Стаття 320. Вибірковість митного контролю
 8. Стаття 340. Особистий огляд
 9. Стаття 345. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів
 10. Стаття 346. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних виїзних перевірок
 11. Стаття 350. Права та обов’язки посадових осіб підприємства, що перевіряється, під час проведення документальних перевірок
 12. Стаття 362. Аналіз ризику та його об’єкти
 13. Стаття 42-1. Електронний кабінет