<<
>>

Стаття 3. Законодавство про надра

Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Кодексом та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них.

Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

{Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010}

Земельні, лісові та водні відносини регулюються відповідним законодавством України.

<< | >>
Источник: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ). 1994

Еще по теме Стаття 3. Законодавство про надра:

 1. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 2. Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад
 3. Стаття 14. Визначення понять
 4. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 5. Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням
 6. Стаття 3. Законодавство про надра
 7. Стаття 4. Власність на надра
 8. Стаття 13. Користувачі надр
 9. Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами
 10. Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами
 11. Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод
 12. Стаття 24. Права та обов'язки користувачів надр
 13. Стаття 26. Припинення права користування надрами
 14. Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини
 15. Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр
 16. Стаття 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною
 17. Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами
 18. Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра
 19. Стаття 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра
 20. Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці