<<
>>

Стаття 9. Законність

1. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

2. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

3. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

4. У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України.

5. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

6. У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 9. Законність:

 1. Стаття 12. Заходи захисту
 2. Стаття 1621. Порушення порядку здійснення валютних операцій
 3. Стаття 1. Службова дисципліна
 4. Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій
 5. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 6. Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
 7. Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні
 8. Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
 9. Стаття 216. Підслідність
 10. Стаття 164. База оподаткування
 11. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 12. Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду
 13. Стаття 328. Підстави набуття права власності
 14. Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)