<<
>>

Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів

1. Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.

2. Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом:

визнання наявності або відсутності прав;

визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом;

відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання;

припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

присудження до виконання обов'язку в натурі;

відшкодування збитків;

застосування штрафних санкцій;

застосування оперативно-господарських санкцій;

застосування адміністративно-господарських санкцій;

установлення, зміни і припинення господарських правовідносин;

іншими способами, передбаченими законом.

3. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів визначається цим Кодексом, іншими законами.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 20. Права контролюючих органів
 3. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 4. Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання
 5. Стаття 6. Загальні принципи господарювання
 6. Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави
 7. Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності
 8. Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання
 9. Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів
 10. Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання
 11. Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства
 12. 2.1. Об’єкт злочину «фіктивне підприємництво»
 13. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 14. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 15. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 16. 4.2. Проблеми законності надання адміністративних послуг у галузі сільського господарства
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. 1.3. Критерії класифікації та види санкцій