<<
>>

Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження

1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність перед законом і судом;

4) повага до людської гідності;

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;

8) невтручання у приватне життя;

9) недоторканність права власності;

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

13) забезпечення права на захист;

14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів;

17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

18) публічність;

19) диспозитивність;

20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

21) розумність строків;

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

2.

Зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом.

Сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia).

{Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження:

 1. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
 2. Стаття 9. Законність
 3. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 4. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 5. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 6. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 7. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 8. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 9. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 10. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 11. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 12. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 13. 1.2 Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері криміналізації незаконної міграції
 14. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 15. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 16. Відбір присяжних для участі в розгляді кримінальної справи.
 17. 1.1. Гласність кримінального судочинства як політико-правове явище та її предмет
 18. 1.3. Поняття засади гласності кримінального судочинства, її суть та значення