<<
>>

Стаття 6. Загальні принципи господарювання

1. Загальними принципами господарювання в Україні є:

забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання;

свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;

обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

захист національного товаровиробника;

заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 6. Загальні принципи господарювання:

  1. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
  2. Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків, або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію
  3. Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
  4. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  5. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
  6. Стаття 6. Загальні принципи господарювання
  7. Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
  8. Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності
  9. Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства
  10. Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності