<<
>>

Стаття 96-10. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 96-10. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру:

 1. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 2. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 3. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: врахування факторів криміналізації та відповідність її принципам
 4. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 5. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 6. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 7. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 8. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 9. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 10. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 11. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 12. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 13. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 14. 1.1 Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції
 15. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 16. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами
 17. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності
 18. 3.1. Визначення таємниці особистого життя людини як підстави обмеження гласності кримінального процесу