<<
>>

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення

Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2342-III від 05.04.2001, № 1697-VII від 14.10.2014}

<< | >>
Источник: Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 1984

Еще по теме Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення:

 1. Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення
 2. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 3. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 6. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 9. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 10. 3.1. Загальна характеристика складів адміністративних деліктів у галузі сільського господарства
 11. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 12. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 13. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 14. 1.2. Система і особливості процесуальних норм та їх роль і місце в адміністративному праві