<<
>>

Стаття 20. Забезпечення права на захист

1. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

3. У випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок держави.

4. Участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт.

{Частина четверта статті 20 в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 20. Забезпечення права на захист:

 1. Стаття 18. Забезпечення поліцейському права на захист
 2. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
 3. Стаття 20. Забезпечення права на захист
 4. Стаття 8. Основні права засуджених
 5. Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
 6. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 7. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 8. 2.2. Забезпечення прав і законних потерпілого органами досудового розслідування
 9. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 10. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 11. 1.1. Ґенеза й сутність правового регулювання форм захисту трудових прав працівників