<<
>>

Стаття 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру

1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.

2. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.

Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою більше 25 відсотків в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або державного управління.

{Стаття 96-4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1261-VII від 13.05.2014}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру:

 1. Стаття 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру
 2. Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб
 3. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 4. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 5. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 8. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 9. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 10. 1.1 Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції
 11. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію