<<
>>

Стаття 98. Вимоги до висновку експерта

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім’я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

8. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56). 1991

Еще по теме Стаття 98. Вимоги до висновку експерта:

 1. Стаття 17. Умови та порядок вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів при посмертному донорстві
 2. Стаття 474. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди
 3. Стаття 357. Операції із взятими пробами (зразками) товарів
 4. Стаття 101. Вимоги до висновку експерта
 5. Стаття 137. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз
 6. Стаття 181. Порядок проведення підготовчого засідання
 7. Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 8. Стаття 102. Вимоги до висновку експерта.
 9. Стаття 139. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз
 10. Стаття 198. Порядок проведення підготовчого засідання
 11. Стаття 262. Окрема ухвала суду
 12. Стаття 423. Підстави перегляду
 13. Стаття 98. Вимоги до висновку експерта
 14. Стаття 127. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз
 15. Стаття 183. Порядок проведення підготовчого засідання
 16. Стаття 246. Окрема ухвала
 17. Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 18. Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
 19. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 20. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ