<<
>>

Стаття 26. Вимоги до форми та змісту скарг, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду

1. Вимоги до форми та змісту скарг громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за протиправні дії, пов’язані з поданням та розглядом скарг, визначаються Законом України "Про звернення громадян".

2. Скарга підприємства повинна містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов’язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що й скарги громадян.

3. Скарга повинна містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа при поданні скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.

<< | >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 26. Вимоги до форми та змісту скарг, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду:

  1. Стаття 26. Вимоги до форми та змісту скарг, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду
  2. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
  3. 2.2. Забезпечення прав і законних потерпілого органами досудового розслідування
  4. 1.2. Система і особливості процесуальних норм та їх роль і місце в адміністративному праві
  5. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
  6. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
  7. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
  8. Характеристика систем безперервного навчання прокурорів у зарубіжних країнах.
  9. 2.3. Проблеми законодавчого регулювання інституту дисциплінарної відповідальності суддів
  10. Додатки