<<
>>

Стаття 38. Виконання податкового обов'язку

38.1. Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

38.2. Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

{Пункт 38.2 статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

38.3. Спосіб, порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

<< | >>
Источник: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). 2010

Еще по теме Стаття 38. Виконання податкового обов'язку:

 1. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 2. Стаття 293. Особи, на яких покладається обов’язок із сплати митних платежів
 3. Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
 4. Стаття 14. Визначення понять
 5. Стаття 16. Обов'язки платника податків
 6. Стаття 20. Права контролюючих органів
 7. Стаття 36. Податковий обов'язок
 8. Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку
 9. Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
 10. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
 11. Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
 12. Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами
 13. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
 14. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
 15. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 16. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 17. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 18. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 19. Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість