<<
>>

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди

1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

2. Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

{Пункт 4 частини другої статті 23 в редакції Закону № 3261-IV від 22.12.2005}

3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356). 2003

Еще по теме Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди:

 1. Стаття 89. Надання інших видів допомоги
 2. Стаття 164. База оподаткування
 3. Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
 4. Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
 5. Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною
 6. Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину
 7. Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права
 8. Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди
 9. Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
 10. Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар
 11. Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи
 12. Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
 13. Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи
 14. Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
 15. Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем
 16. Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків
 17. Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка
 18. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні