<<
>>

Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників

1. Посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.

2. Шкода, заподіяна особам та їх майну неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю органів доходів і зборів або їх посадових осіб чи інших працівників при виконанні ними своїх службових (трудових) обов’язків, відшкодовується цими органами, організаціями у порядку, визначеному законом.

{Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 405-VII від 04.07.2013}

<< | >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників:

 1. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Стаття 30. Відповідальність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників
 3. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 4. Стаття 14. Визначення понять
 5. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 6. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 7. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 8. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 9. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 10. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»
 11. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 12. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
 13. 3.2. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності
 14. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 15. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 16. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності
 17. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства