<<
>>

Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб:

  1. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. Стаття 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб
  3. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
  4. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
  5. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
  6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
  7. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
  8. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
  9. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
  10. 1.1 Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції