<<
>>

Стаття 47. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України

1. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України здійснюється органами доходів і зборів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Органи та/або організації, уповноважені видавати сертифікати про походження товару з України, зобов’язані за запитом органів доходів і зборів безоплатно надавати їм інформацію, пов’язану з видачею таких сертифікатів і необхідну для здійснення їх верифікації.

3. З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України, органи доходів і зборів можуть затребувати та отримувати у підприємств - виробників товарів або підприємств, які одержали від уповноваженого органу сертифікат про походження товару з України, документацію, необхідну для перевірки даних, зазначених у такому сертифікаті, а також здійснювати у порядку, встановленому законом, безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва товарів та первинної документації, пов’язаної з таким виробництвом.

4. З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України, органи доходів і зборів можуть у порядку, встановленому цим Кодексом, проводити дослідження (аналіз, експертизу) проб (зразків) такого товару.

<< | >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 47. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України:

 1. Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України
 2. Стаття 587. Проведення екстрадиційної перевірки
 3. Стаття 43. Документи, що підтверджують країну походження товару
 4. Стаття 44. Порядок підтвердження країни походження товару
 5. Стаття 45. Перевірка документів, що підтверджують країну походження товару
 6. Стаття 46. Видача сертифікатів про походження товару з України
 7. Стаття 47. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України
 8. Стаття 337. Перевірка документів та відомостей, які подаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України
 9. Стаття 344. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем
 10. Стаття 345. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів
 11. Стаття 351. Документальні невиїзні перевірки
 12. Стаття 354. Оформлення результатів перевірок
 13. Стаття 530. Перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про порушення митних правил
 14. Стаття 544. Призначення та основні завдання органів доходів і зборів
 15. Стаття 15. Сертифікаційні перевірки та нагляд
 16. Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
 17. Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки
 18. Стаття 162. Аудиторська перевірка
 19. Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу