<<
>>

Стаття 31. Таємні видатки

1. Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, пов'язаних з державною таємницею (таємних видатків).

2. Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації.

3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.

4. Звіти про проведені таємні видатки попередньо розглядаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

5. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Верховною Радою України на закритому пленарному засіданні.

<< | >>
Источник: БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI. 2010

Еще по теме Стаття 31. Таємні видатки:

 1. Стаття 2. Визначення основних термінів
 2. Стаття 13. Складові частини бюджету
 3. Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
 4. Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
 5. Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів
 6. Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету
 7. Стаття 55. Захищені видатки бюджету
 8. Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
 9. Стаття 67-1. Особливості взаємовідносин державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 10. Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
 11. Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 12. Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 13. Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад
 14. Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів
 15. Стаття 103-4. Медична субвенція
 16. Стаття 14. Визначення понять