<<
>>

Стаття 35. Суднові документи

Судно повинно мати такі основні суднові документи:

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент);

свідоцтво про право власності на судно;

класифікаційне свідоцтво;

обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства);

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

список осіб суднового екіпажу (суднова роль);

список пасажирів, що перебувають на судні;

судновий журнал;

машинний журнал (для суден з механічним двигуном);

санітарний журнал;

суднове санітарне свідоцтво;

пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів;

дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку;

свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15 цього Кодексу;

журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря.

Список осіб суднового екіпажу (суднова роль), список пасажирів, судновий радіо- і машинний журнали ведуться за формою і правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, а на риболовних суднах - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

{Зміни до частини другої статті 35 див. в Законі № 5502-VI від 20.11.2012}

Санітарний журнал ведеться за формою і правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

{Зміни до частини третьої статті 35 див. в Законі № 5502-VI від 20.11.2012}

Судна, зареєстровані в Судновій книзі України, замість документів, зазначених у абзацах другому і третьому частини першої цієї статті, повинні мати судновий білет.

Судно, що плаває за кордон, повинно також мати документи, передбачені міжнародними договорами України.

{Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3370-IV від 19.01.2006, № 5462-VI від 16.10.2012}

<< | >>
Источник: КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ від 23.05.1995 № 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349). 1995

Еще по теме Стаття 35. Суднові документи:

 1. Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом
 2. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 3. Стаття 100. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення
 4. Стаття 143. Особливості здійснення митногоконтролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів
 5. Стаття 215. Документи для контролю за повітряним судном
 6. Стаття 335. Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю
 7. Стаття 1. Визначення термінів
 8. Стаття 14. Визначення понять
 9. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
 10. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 11. Стаття 151. Зміст і форма заяви
 12. Стаття 35. Суднові документи
 13. Стаття 37. Документи риболовних суден
 14. Стаття 38. Органи, що видають суднові документи
 15. Стаття 39. Дійсність суднових документів
 16. Стаття 40. Визнання суднових документів іноземних суден
 17. Стаття 78. Функції капітана морського порту
 18. Стаття 117. Права та обов'язки морського агента