<<
>>

Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

2. Цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1) наказного провадження;

2) позовного провадження (загального або спрощеного);

3) окремого провадження.

3. Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

4. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

5. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

6. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

7. Окреме провадження призначене для розгляду справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

8. Суди розглядають справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, про оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, іноземного суду.

9. Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492). 2004

Еще по теме Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів:

 1. Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції
 2. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
 3. Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів
 4. Стаття 33. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів
 5. Стаття 87. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
 6. Стаття 257. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження
 7. Стаття 312. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції
 8. Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів
 9. Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду
 10. Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження
 11. Стаття 315. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 12. Стаття 377. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково з закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині
 13. Стаття 414. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині
 14. Стаття 500. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
 15. Стаття 11. Верховенство права та джерела права, що застосовуються судом
 16. Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів
 17. Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу
 18. Стаття 33. Одноособовий або колегіальний розгляд
 19. Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження
 20. Стаття 369. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів