<<
>>

Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

1. Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів України для розгляду проект закону про Державний бюджет України та вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.

2. Кабінет Міністрів України до схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає цей проект закону:

Раді національної безпеки і оборони України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України;

Вищій раді правосуддя по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя.

{Частина друга статті 37 в редакції Закону № 1800-VIII від 21.12.2016}

3. Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

4. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України та у триденний строк подають їх до Міністерства фінансів України.

{Статтю 37 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014}

<< | >>
Источник: БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI. 2010

Еще по теме Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України:

 1. Стаття 6. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України
 2. Стаття 7. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України
 3. Стаття 7. Нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 4. Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією
 5. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 6. Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
 7. Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України
 8. Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України
 9. Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України
 10. Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України
 11. Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України
 12. Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України