<<
>>

Стаття 40. Сфера застосування цього розділу

40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.

У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

<< | >>
Источник: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). 2010

Еще по теме Стаття 40. Сфера застосування цього розділу:

 1. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України
 4. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 6. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 9. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 10. Злочинність серед нотаріусів: поняття та показники
 11. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 12. 4.2. Поняття, зміст і порядок виникнення колективних трудових спорів і конфліктів
 13. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій