<<
>>

Стаття 28. Розумні строки

1. Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

2. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

3. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

4. Кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово.

5. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

6. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

{Частина шоста статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 28. Розумні строки:

 1. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
 2. Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень
 3. Стаття 28. Розумні строки
 4. Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом
 5. Стаття 308. Оскарження недотримання розумних строків
 6. Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду
 7. Стаття 14. Визначення понять
 8. Стаття 2. Завдання та основні засади адміністративного судочинства
 9. Стаття 119. Розумність процесуальних строків
 10. Стаття 333. Відмова у відкритті касаційного провадження
 11. Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства
 12. Стаття 121. Розумність процесуальних строків
 13. Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару
 14. Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
 15. Стаття 846. Строки виконання роботи
 16. Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
 17. Стаття 903. Плата за договором про надання послуг
 18. Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента