<<
>>

Стаття 10. Рівність перед законом і судом

1. Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками.

2. У випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, певні категорії осіб (неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) під час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88). 2013

Еще по теме Стаття 10. Рівність перед законом і судом:

 1. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
 2. Стаття 10. Рівність перед законом і судом
 3. Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості
 4. Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій
 5. Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
 6. Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини
 7. Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого
 8. Стаття 8. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом
 9. Стаття 9. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі
 10. Стаття 10. Гласність судового процесу
 11. Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом
 12. Стаття 7. Гласність судового процесу
 13. Стаття 13. Диспозитивність цивільного судочинства
 14. Стаття 455. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу
 15. Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва
 16. Стаття 7. Рівність перед законом і судом