<<
>>

Стаття 12. Режим повсякденного функціонування

1. Режим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

<< | >>
Источник: КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458). 2012

Еще по теме Стаття 12. Режим повсякденного функціонування:

 1. Стаття 11. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 2. Стаття 12. Режим повсякденного функціонування
 3. Стаття 24. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту
 4. Стаття 73. Центри управління в надзвичайних ситуаціях
 5. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 6. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 7. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 8. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 9. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 10. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
 11. 2.2. Структура єдиної системи підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.
 12. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 13. 1.3. Співвідношення державного регулювання і саморегулювання ринкових економічних відносин
 14. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони
 15. 3.3. Ефективність правоохоронної діяльності