<<
>>

Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи

1. Державна митна справа здійснюється на основі принципів:

1) виключної юрисдикції України на її митній території;

2) виключних повноважень органів доходів і зборів України щодо здійснення державної митної справи;

3) законності та презумпції невинуватості;

4) єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;

5) спрощення законної торгівлі;

6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб;

8) заохочення доброчесності;

9) гласності та прозорості;

10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим Кодексом.

<< | >>
Источник: МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Еще по теме Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи:

 1. Стаття 8. Принципи здійснення державної митної справи
 2. Стаття 318. Загальні принципи здійснення митного контролю
 3. Стаття 42-1. Електронний кабінет
 4. Стаття 213. Об'єкти оподаткування
 5. РОЗДІЛ 1 ІНТЕГРАЦІЯ ПОВОЄННОЇ ЄВРОПИ
 6. Співробітництво у галузі юстиції і внутрішніх справ
 7. МИТНІ БАР'ЄРИ У ТОРГІВЛІ
 8. РОЗДІЛ 3 УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО З НОВИМИ НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ
 9. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 10. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 11. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 12. Поняття та правова природа процесуальних норм адміністративного права
 13. 1.2 Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері криміналізації незаконної міграції
 14. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 15. Поняття законодавства та його система
 16. 1.3. Критерії класифікації та види санкцій
 17. 2.2. Місце і роль законів у правовому регулюванні економічних відносин
 18. 2.3. Визначення економічного законодавства. Напрями удосконалення економічного законодавства України