<<
>>

Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України

1. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.

2. Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України:

 1. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 2. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 3. Злочинність серед нотаріусів: поняття та показники
 4. Додатки
 5. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 6. 2.1 Початковий та кінцевий моменти строків давності
 7. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 8. ДОДАТКИ
 9. 2.2 Суб’єктивні ознаки злочинів, що полягають у незаконній міграції (ст.ст. 332, 3321 КК України)
 10. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
 11. Конституційне право людини і громадянина на правову допомогу та його реалізація за допомогою інституту адвокатури