<<
>>

Стаття 4. Право на звернення до господарського суду

1. Право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

2. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

3. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

4. Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною.

5. Угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) допускається.

До міжнародного комерційного арбітражу за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що відповідає вимогам, визначеним законодавством України про міжнародний комерційний арбітраж, крім випадків, визначених законом.

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

6. Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у розгляді своєї справи у визначеному законом порядку.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56). 1991

Еще по теме Стаття 4. Право на звернення до господарського суду:

 1. Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
 2. Стаття 4. Право на звернення до господарського суду
 3. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 4. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 5. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 6. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 7. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 8. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 9. 2.1. Процесуальні норми в адміністративно-забезпечувальних і правозахисних провадженнях
 10. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика
 11. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 12. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
 13. 2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
 14. 3.1. Правова природа і зміст індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 15. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини