<<
>>

Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці

1. Підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.

<< | >>
Источник: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144). 2003

Еще по теме Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 20. Права контролюючих органів
 3. Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці
 4. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА "ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ"
 5. ВСТУП
 6. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 7. 2.2. Трудові спори з питань укладення трудового договору у світлі конституційних гарантій права на працю
 8. 2.3. Трудові спори і конфлікти з питань опати праці: особливості змісту і регулювання за умов становлення ринкової економіки
 9. 3.1. Правова природа і зміст індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 10. 3.2. Проблеми позасудового вирішення індивідуальних трудових розбіжностей
 11. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів
 12. 4.1. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона колективних трудових спорів і конфліктів
 13. 4.2. Поняття, зміст і порядок виникнення колективних трудових спорів і конфліктів
 14. 4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
 15. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 16. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 17. 2.1. Правозахисна діяльність органів державної влади як форма захисту трудових прав працівників
 18. 2.1. Місце галузей права у правовому регулюванні ринкових економічних відносин