<<
>>

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність

Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 цього Кодексу.

Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу.

{Стаття 5 в редакції Закону № 2342-III від 05.04.2001}

<< | >>
Источник: Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 1984

Еще по теме Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність:

 1. Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
 2. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 3. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
 4. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 5. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 6. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 7. 3.2. Адміністративні санкції за проступки у галузі сільського господарства
 8. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 9. 2.3. Адміністративно-процесуальні норми у сфері надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг та електронні онлайн-сервіси
 10. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 11. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
 12. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 13. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 14. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
 15. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
 16. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності
 17. Адміністративний контроль за відповідністю підзаконних актів встановленим вимогам