<<
>>

Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом

1. Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492). 2004

Еще по теме Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом:

  1. Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом
  2. Соціальні стандарти професійної діяльності і поведінки суддів
  3. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  4. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
  5. Принципи правоохоронної діяльності