<<
>>

Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту

1. Засуджені до покарання у виді арешту тримаються в умовах ізоляції з роздільним триманням чоловіків, жінок, неповнолітніх, засуджених, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності, засуджених, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, і засуджених, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах.

Іноземні громадяни і особи без громадянства, як правило, тримаються окремо від інших засуджених.

{Частина перша статті 51 в редакції Закону № 1186-VII від 08.04.2014}

2. На засуджених до арешту поширюються права, обов'язки, заборони і обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.

{Частина друга статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1186-VII від 08.04.2014}

3. Засуджені до арешту мають право:

звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських об’єднань і службових осіб. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає;

витрачати гроші із своїх особових рахунків без обмеження їх обсягу для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, літератури, письмового приладдя та предметів першої потреби;

отримувати грошові перекази;

одержувати і відправляти листи та телеграми без обмеження їх кількості;

одержувати один раз на місяць короткострокове побачення, а неповнолітні засуджені - короткострокові побачення без обмеження їх кількості. Побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії.

{Частина третя статті 51 в редакції Законів № 1186-VII від 08.04.2014, № 1492-VIII від 07.09.2016}

{Частину четверту статті 51 виключено на підставі Закону № 1492-VIII від 07.09.2016}

5. Засудженим до арешту надається прогулянка тривалістю одна година, а неповнолітнім - дві години.

{Частина п'ята статті 51 в редакції Закону № 1186-VII від 08.04.2014}

{Частину шосту статті 51 виключено на підставі Закону № 1186-VII від 08.04.2014}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту:

 1. Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту
 2. Стаття 55. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями
 3. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 4. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 5. 2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
 6. Додатки
 7. 1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
 8. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 9. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 10. 2.1 Початковий та кінцевий моменти строків давності
 11. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 12. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 13. 1.2 Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері криміналізації незаконної міграції
 14. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами