<<
>>

Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

{Назва статті 34 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010}

Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні.

Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 34 в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010}

{Щодо зупинення дії частини першої статті 34 див. Закони № 1344-IV від 27.11.2003, № 2285-IV від 23.12.2004, № 2505-IV від 25.03.2005, № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007, № 309-VI від 03.06.2008, № 2154-VI від 27.04.2010, № 2774-VI від 03.12.2010}

Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів державним дитячим спеціалізованим санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території.

{Статтю 34 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1025-IV від 09.07.2003}

{Статтю 35 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010}

{Статтю 36 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010}

<< | >>
Источник: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ). 1994

Еще по теме Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів:

 1. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 2. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 3. Стаття 14. Визначення понять
 4. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 5. Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
 6. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 7. ВСТУП
 8. 4.1. Поняття та зміст адміністративних послуг у сільському господарстві
 9. 4.2. Проблеми законності надання адміністративних послуг у галузі сільського господарства
 10. 2.3. Адміністративно-процесуальні норми у сфері надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг та електронні онлайн-сервіси
 11. 3.1. Проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм на сучасному етапі та шляхи їх вирішення
 12. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 13. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України