<<
>>

Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру

1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу, і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

2) п’ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

4) п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 96-3 цього Кодексу, переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи.

3. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у частинах першій та другій цієї статті строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 96-3 цього Кодексу.

4. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру:

 1. Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи
 2. Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру
 3. Історичний розвиток кримінально-правової заборони фіктивного підприємництва
 4. Зарубіжний досвід регламентації та застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
 5. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 6. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 7. 3.2. Проблеми та шляхи вдосконалення відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
 10. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 11. 1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
 12. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 13. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 14. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 15. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами
 16. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності
 17. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства