<<
>>

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді

1. Суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу):

1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі;

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;

3) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді;

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого статтею 31 цього Кодексу.

2. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

4. Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

<< | >>
Источник: КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446). 2005

Еще по теме Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді:

 1. Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 2. Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого
 3. Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 4. Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого суду
 5. Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 6. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 7. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 8. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 9. Відбір присяжних для участі в розгляді кримінальної справи.
 10. ВИСНОВКИ
 11. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності