<<
>>

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення

Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю - тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні.

За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

{Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1700-VII від 14.10.2014, № 1446-VIII від 07.07.2016}

<< | >>
Источник: Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 1984

Еще по теме Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення:

 1. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
 3. Стаття 14. Визначення понять
 4. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 5. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
 6. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 7. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 8. 2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, що регулюють правовідносини вищого духовенства
 9. ВСТУП
 10. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
 11. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 12. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 13. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності