<<
>>

Стаття 52. Основні та додаткові покарання

1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі.

2. Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.

3. Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.

4. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.

5. Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 389 та 390 цього Кодексу.

{Стаття 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). 2001

Еще по теме Стаття 52. Основні та додаткові покарання:

 1. Стаття 129. Право осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту на відпустки. Порядок надання особам рядового і начальницького складу цивільного захисту відпусток та відкликання з них
 2. Стаття 164. База оподаткування
 3. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 4. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів
 5. Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення
 6. Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
 7. Стаття 98. Види покарань
 8. 2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, що регулюють правовідносини вищого духовенства
 9. РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ КАРАНОСТІ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 10. ВИСНОВКИ
 11. 1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури
 12. ВСТУП
 13. Додатки
 14. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 15. 1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
 16. 2.2 Тривалість строків давності
 17. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 18. ДОДАТКИ
 19. Вчення про покарання у концепції ісламського деліктного права: від традиційної до сучасної парадигми