<<
>>

Стаття 7. Основи правового статусу засуджених

1. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку.

2. Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених цим Кодексом, законами України і встановлених вироком суду.

{Частина друга статті 7 в редакції Закону № 1828-VI від 21.01.2010}

3. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без громадянства визначається законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Правовий статус засуджених визначається законами України, а також цим Кодексом, виходячи із порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання.

5. Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється.

{Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1828-VI від 21.01.2010}

<< | >>
Источник: КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21). 2003

Еще по теме Стаття 7. Основи правового статусу засуджених:

  1. Стаття 7. Основи правового статусу засуджених
  2. Стан наукової розробки проблем злочинності у сфері нотаріальної діяльності
  3. 3.2 Особа злочинця, який вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України
  4. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
  5. Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина
  6. 2.3. Умови правомірності застосування санкцій у процесі реалізації юридичної відповідальності
  7. Функції та завдання правоохоронної діяльності