<<
>>

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

{Частина друга статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і ліквідації.

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.

{Частина четверта статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

{Частина п'ята статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

{Статтю 87 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

<< | >>
Источник: ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99). 1994

Еще по теме Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів:

 1. Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту
 2. Стаття 90. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб
 3. Стаття 117. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, членів їхніх сімей та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб
 4. Стаття 137. Представництво в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту
 5. Стаття 85. Організація забезпечення авіаційної безпеки
 6. Стаття 183. Завдання землеустрою
 7. Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів
 8. Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони
 9. Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин
 10. 2.3. Організаційне забезпечення діяльності судів.
 11. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування