<<
>>

Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи

1. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки.

2. Фізична особа має усі особисті немайнові права, встановлені Конституцією України та цим Кодексом.

3. Фізична особа здатна мати усі майнові права, що встановлені цим Кодексом, іншим законом.

4. Фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, цим Кодексом, іншим законом, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

5. Фізична особа здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356). 2003

Еще по теме Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи:

  1. Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
  2. Співробітництво у галузі юстиції і внутрішніх справ
  3. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
  4. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
  5. ІІ. СУБ'ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ