<<
>>

Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації

74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - Інформаційні системи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, є державною власністю.

Система захисту податкової інформації, що зберігається в базах даних Інформаційних систем, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Внесення інформації до баз даних Інформаційних систем та її опрацювання здійснюються контролюючими органами.

Перелік Інформаційних систем визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

{Пункт 74.2 статті 74 виключено на підставі Закону № 2245-VIII від 07.12.2017}

74.3. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики.

{Стаття 74 із змінами, внесеними згідно з Законом № 5083-VI від 05.07.2012; текст статті 74 в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016}

<< | >>
Источник: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). 2010

Еще по теме Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації:

 1. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Стаття 14. Визначення понять
 4. Стаття 20. Права контролюючих органів
 5. Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
 6. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 7. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 8. МИТНІ БАР'ЄРИ У ТОРГІВЛІ
 9. Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських інспекцій
 10. 4.2. Проблеми законності надання адміністративних послуг у галузі сільського господарства
 11. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства