<<
>>

Стаття 54. Облік лісів

Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками.

Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.

Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або іншими причинами.

Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.

Порядок ведення обліку лісів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

<< | >>
Источник: ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99). 1994

Еще по теме Стаття 54. Облік лісів:

 1. Стаття 25. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень
 2. Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
 3. Стаття 131. Облік надзвичайних ситуацій
 4. Стаття 341. Облік товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
 5. Стаття 344. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем
 6. Стаття 428. Облік товарів на митному складі
 7. Стаття 435. Облік товарів, що знаходяться на території вільної митної зони
 8. Стаття 455. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами
 9. Стаття 123. Облік авіаційних подій
 10. Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
 11. Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 12. Стаття 71. Облік і звітність підприємства
 13. Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства
 14. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 15. Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину
 16. Стаття 203. Облік кількості та якості земель