<<
>>

Стаття 68. Надання надр у користування іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам

Іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам надра у користування та право на переробку мінеральної сировини надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів), що укладаються відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

Порядок укладання контрактів на користування надрами та переробку мінеральної сировини за участю іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб визначається Кабінетом Міністрів України.

<< | >>
Источник: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ). 1994

Еще по теме Стаття 68. Надання надр у користування іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам:

  1. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
  2. Стаття 68. Надання надр у користування іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам
  3. ІІ. СУБ'ЄКТИ, ОБ'ЄКТИ ТА ЗМІСТ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ