<<
>>

Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право обрати собі помічника.

Помічником може бути дієздатна фізична особа.

За заявою особи, яка потребує допомоги, ім'я її помічника реєструється органом опіки та піклування, що підтверджується відповідним документом.

2. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.

3. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.

4. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення.

Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

5. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено за домовленістю сторін.

6. Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356). 2003

Еще по теме Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків:

 1. Стаття 10. Надання інформації про валютні операції
 2. Стаття 291. Виконання обов’язку із сплати митних платежів
 3. Стаття 297. Строки сплати (виконання обов’язку зі сплати) митних платежів
 4. Стаття 85. Надання платниками податків документів
 5. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
 6. Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
 7. Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
 8. Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи
 9. Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності
 10. Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків
 11. Стаття 319. Здійснення права власності
 12. Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
 13. Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар
 14. Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
 15. Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
 16. Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення
 17. Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань