<<
>>

Стаття 55. Моніторинг лісів

Моніторинг лісів - система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів.

Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, передавання, збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для інформаційно-аналітичного забезпечення управління лісами, прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку.

Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

<< | >>
Источник: ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99). 1994

Еще по теме Стаття 55. Моніторинг лісів:

 1. Стаття 11. Валютний нагляд
 2. Стаття 11. Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду
 3. Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 4. Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування
 5. Стаття 36. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
 6. Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
 7. Стаття 269-1. Моніторинг банківських рахунків
 8. Стаття 14. Визначення понять
 9. Стаття 19-1. Функції контролюючих органів
 10. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
 11. Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю
 12. Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
 13. Глава 33 Моніторинг земель
 14. Стаття 191. Призначення моніторингу земель
 15. Стаття 192. Завдання моніторингу земель
 16. Стаття 21. Державний моніторинг вод
 17. Глава 10 МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ